YASAL HÜKÜMLER VE KULLANIM KOŞULLARI

« http://restaurant-new-dehli.lafourchette.rest/» sitesini düzenleyen:

  • Restaurant New Dehli (bundan böyle «Restoran» olarak anılacaktır)
  • Türk lirası sermayeli
  • Şirket merkezi:
  • Commercial register number:
  • Topluluk içi KDV No:
  • Yayın müdürü:
  • Telefon:
  • E-posta:

İşbu yasal hükümler ve kullanım koşulları, http://restaurant-new-dehli.lafourchette.rest/ sitesinin kullanım koşullarını ve şartlarını açıklamak içindir. Dikkat: Bundan sonraki kullanım koşullarının tümünü veya bir kısmını kabul etmiyorsanız http://restaurant-new-dehli.lafourchette.rest/ sitesini kesinlikle kullanmamanızı öneririz. Gerektiğinde, işbu kullanım koşulları çevrimiçi restoran masası rezervasyonu hizmetine özel kullanım koşul ve şartlarıyla tamamlanır.

KULLANIM KOŞULLARININ KABULÜ

Kullanıcı, işbu kullanım koşullarının tümünü okuduğunu beyan ve kabul eder. Ayrıca, http://restaurant-new-dehli.lafourchette.rest/ sitesinin (bundan böyle « Restoran'ın sitesi » olarak anılacaktır) kullanımı, kullanıcının işbu kullanım koşullarını koşulsuz olarak kabul etmesini gerektirir. Restoran, işbu kullanım koşullarında istediği zaman, kısmen veya tamamen değişiklik yapma olanağını saklı tutar. Dolayısıyla, kullanıcının http://restaurant-new-dehli.lafourchette.rest/tr_TR/tos adresinde görüntülenen kullanım koşullarının en son sürümüne düzenli olarak bakması gerekir. Kullanıcı, Restoran'ın sitesine her bağlandığında söz konusu en son sürümü kabul etmiş sayılır. Kullanıcının işbu kullanım koşullarına uymaması durumunda, Restoran, önceden bildirmeksizin hizmetleri askıya alma ve/veya kullanıcının hizmetlere erişimini reddetme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Restoran, Restoran'ın sitesinin kullanımı çerçevesinde kullanıcılarla ilgili bilgiler toplayacaktır. Bu bilgiler, Restoran'ın sitesinin ve uygun hizmetlerin en iyi şekilde kullanılmasının yanı sıra, ticari bilgi gönderimi için mevcut ve potansiyel müşteri dosyası oluşturulmasını sağlamak üzere işleme alınır. Söz konusu bilgiler, sözleşmeli hizmet sağlayıcılara olduğu gibi, Restoran'ın iş ortaklarına da iletilebilir.

Verilerin kullanımı

İşbu kullanım koşullarında kullanıcı, formlarda doldurulmasının zorunlu olduğu belirtilen ve Restoran'ın sitesinin kullanımı kapsamında toplanan kişisel verilerin sitenin kullanımı için gerekli olduğu, söz konusu verilerin yalnızca bu hizmet çerçevesinde kullanılacağı, sadece Restoran ve ticari iş ortaklarıyla paylaşılacağı ve bu kişilerin mümkün mertebe verilerin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacağı konusunda bilgilendirilmektedir. Kullanıcı, Restoran'ın, kullanıcının sitenin belirli işlevlerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla teknik hizmet sağlayıcılarıyla bazı bilgileri paylaşmasına izin verir. Ayrıca, kullanıcı Restoran'a iş ortaklıkları çerçevesinde ve yasaya uygun olarak söz konusu bilgileri kullanma ve/veya paylaşma yetkisi verir.

Çerezler

Restoran'ın sitesi ve/veya iş ortakları kullanıcının bilgisayarında veya ekipmanında bilgi bulundurabilir. Bu bilgiler, çerez veya benzeri bir dosya biçimindedir. Çerezler bilgisayarın sabit diskine veya kullanıcının ekipmanına kaydedilir. Çerezler, Restoran'ın sitesinin kullanıcıyı tanımasını ve sitede yaptığı gezintiyi anlamasını sağlar. Kullanıcı çerez kaydedilmesini kabul etmezse, Restoran, Restoran'ın sitesinin işlevini en uygun şekilde yerine getireceğini garanti edemez. Kullanıcının bilgisayar veya ekipmanındaki çerez ayarlarına kolayca erişime olanak tanımak için, aşağıdaki bağlantılar bu ayarların kullanılan gezgine göre, doğru şekilde yapılandırılmasına yardımcı olur: - Internet Explorer'da çerez ayarları - Google Chrome'da çerez ayarları - Safari'de çerez ayarları - Firefox'ta çerez ayarları

Erişim, düzeltme ve itirazda bulunma hakkı

Kullanıcı, aşağıdaki e-posta adresine mesaj göndererek, söz konusu verilere erişme ve verilerde düzeltme yapma hakkını kullanabilir: .

Diğer yandan, kullanıcı aşağıdaki elektronik posta adresine, bu amaçla mesaj göndererek haklı gerekçelerle söz konusu verilerin kullanımına itiraz etme hakkını kullanabilir: .

Ayrıca, istediğiniz zaman aşağıdaki e-posta adresine yazarak ticari bilgi almaya itiraz edebilirsiniz: .

 SORUMLULUĞUN SINIRLARI

Ağın işleyişi

İnternet ağının özel yapısı dikkate alınarak, Restoran, hizmetinin devamlılığı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu bağlamda, yalnızca tüm olanaklarını seferber etmekle yükümlüdür. Restoran'ın sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden birine geçici olarak erişim sağlanamamasından doğabilecek zararlarda Restoran'ın sorumluluğu aranamaz.

Sitenin değiştirilmesi

Restoran'ın sitesinde bulunan tüm bilgilerde istendiği zaman, sitenin etkileşimli olduğu dikkate alınarak değişiklik yapılabilir, buna bağlı herhangi bir durumdan dolayı Restoran sorumlu tutulamayacaktır.

Kullanıcının teminatları

Kullanıcı, İnternet'in özelliklerini ve güçlüklerini tam olarak bildiğini beyan eder. Özellikle, kullanıcının İnternet üzerinden aktardığı verilerin tamamıyla güvenlik altında olmasının garanti edilemeyeceğini kabul eder. Restoran, söz konusu aktarımdan kaynaklanabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, kullanıcı söz konusu verileri risklerini ve sonuçlarını göze alarak iletir. Restoran, ancak maksimum güvenliğin sağlanması için tüm olanaklarını seferber edeceği güvencesini verebilmektedir. Kullanıcı, Restoran'ın sitesindeki hizmetlerin işbu belgelerdeki hükümlere uygun olmayan kullanımına bağlı olarak hukuki veya hukuk dışında herhangi bir hak iddiası veya itiraz durumunda Restoran'ın maruz kalacağı maliyetler oranında, Restoran'ın zararlarını tazmin etmeyi taahhüt eder ve bu durumda herhangi bir hukuki ceza uygulanmayacağı konusunda Restoran'ı temin eder. Her ne olursa olsun, kullanıcı Restoran'ın sitesini olası riskleri göze alarak, yalnızca kendi sorumluluğunda kullanmayı açıkça kabul eder.

FİKRİ MÜLKİYET

Tüm öğelerin korunması: Markalar, çizimler, logolar, köprü metni bağlantıları, bilgiler vb.

Restoran'ın sitesi ve ilgili sitelerde bulunan tüm unsurlar (markalar, çizimler, metinler, köprü metni bağlantıları, logolar, görseller, videolar, ses öğeleri, yazılımlar, sayfa düzenlemeleri, veritabanları, kodlar vb.), ulusal ve uluslararası fikri mülkiyet hukuku tarafından korunmaktadır. Bu öğeler, Restoran'ın ve/veya iş ortaklarının münhasır mülkiyeti olarak kalır. Restoran'ın sitesinin ve Restoran tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı amacıyla kullanıcıya verilen haklar hiçbir şekilde, Restoran'ın sitesindeki herhangi bir öğenin işletilmesi veya kullanılmasına ilişkin devir veya yetki verilmesi anlamına gelmemektedir.

İzinsiz kullanımın yasaklanması

Bu nedenle, kullanıcı, Restoran'dan ve/veya iş ortaklarından önceden yazılı izin almadan, Restoran'ın sitesini oluşturan ve bu sitede mevcut herhangi bir öğeyi kısmen veya tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz, temsil edemez, yeniden düzenleyemez, dağıtamaz, uyarlayamaz, tercüme edemez ve/veya dönüştüremez ya da başka bir mecraya aktaramaz. Kullanıcı, bu yasağa uyulmaması durumunda hem medeni hem de cezai açıdan, sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını bilir ve kabul eder.

DİĞER HÜKÜMLER

Geçerli yasa - İhtilaflar

Restoran ve kullanıcı arasındaki, bilhassa işbu kullanım koşulları tarafından yönetilen ilişkiler, devletlere ait diğer yasal düzenlemeler haricinde, Fransız hukukuna tabidir. İşbu kullanım koşullarının birçok dilde kaleme alınması veya tercüme edilmesi durumunda, Fransızca versiyonu geçerli olacaktır. İhtilaf durumunda, Fransız mahkemeleri münhasır yetki sahibidir ve bu münhasır yetkiyi kabul ettiğinizi bildirmektesiniz.

Yasaya uygun olmayan içeriğin bildirilmesi ve kaldırılması

Restoran, Restroran'ın sitesinde yer alan yasaya aykırı içeriklere veya öğelere ilişkin şikayet veya itirazda bulunabileceği hususunda Restoran'ın sitesinin tüm kullanıcılarını bilgilendirir. Kullanıcı, Restoran'ın sitesinde yer alan içeriklerin veya öğelerin yasaya aykırı ve/veya sahip olduğu telif haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu düşünürse, derhal, iadeli taahhütlü posta yoluyla, duruma göre söz konusu haklara sahip olduğunu ispatlayıcı belgelerle birlikte Restoran'a bildirim göndermelidir. Bu prosedüre uyulması ve bildirimin doğruluğunun kontrol edilmesini takiben, Restoran mümkün olan en kısa sürede, makul bir tedbir kapsamında aykırı içeriği kaldırmaya gayret edecektir.